18 września 2021 r., wyruszyliśmy , na pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.  Zebraliśmy wszystkie intencje i udaliśmy się najpierw do Sanktuarium w Kalwarii, prosząc Matkę Bożą Kalwaryjską o opiekę nad naszymi rodzinami, a szczególnie polecaliśmy jej nasze dzieci i młodzież jak również osoby starsze,  zwłaszcza te, które nie mają już siły, lub zdrowia, aby pójść do kościoła. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Tak się złożyło, że w tym dniu było  wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci i młodzieży. Na mszy  świętej sprawowanej w Bazylice oprócz tych wszystkich intencji, które zabraliśmy ze sobą, szczególnie polecaliśmy naszą młodzież, przygotowującą się do bierzmowania aby przyszedł do nich Duch Święty napełnił ich swoją mocą i był dla nich prawdziwym pocieszycielem w niełatwym dla nich czasie.

W kaplicy  Sióstr Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 odmawiając Koronkę dziękowaliśmy Bogu Miłosiernemu za ks. Andrzeja Piotrowskiego, który przez wiele lat sprawował posługę w naszej parafii,  powołał do istnienia naszą Wspólnotę, jak również zainicjował pielgrzymowanie do tego Sanktuarium. Oczywiście prosiliśmy również św. siostrę Faustynę i Matkę Bożą o potrzebne łaski dla naszego obecnego proboszcza ks. Marka Kamińskiego, aby wprosiły u Boga Miłosiernego potrzebne dla niego łaski i siły do prowadzenia naszej parafii.

Jakie owoce będą naszego pielgrzymowania wie tylko Bóg i jemu to zostawiamy, a wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że pielgrzymka może w nie wielkim składzie, ale się odbyła  – Bóg Zapłać! Szczególnie podziękowania kierujemy do księdza  proboszcza Marka, który udzielił nam błogosławieństwa na czas pielgrzymowania.