WSPÓLNOTA RÓŻAŃCA RODZICÓW ZA DZIECI

działająca przy parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Mesznej zrodziła się z inicjatywy rodziców oraz zaangażowania księdza proboszcza Andrzeja Piotrowskiego, który jest równocześnie opiekunem wspólnoty. Pierwsza róża oficjalnie zatwierdzona została 28 października 2018 roku, druga róża powstała pięć miesięcy później 25 marca 2019 roku. Podczas Mszy Świętej w uroczystym Akcie Zawierzenia oddaliśmy nasze dzieci i rodziny pod opiekę Maryi. Na patronów poszczególnych Róż wybraliśmy świętą Ritę i świętą Faustynę.

Tworząc tę wspólnotę we własnej parafii uczymy się wzajemnej miłości i zjednoczenia jako wielka rodzina duchowa, chociaż zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nie jesteśmy ludźmi idealnymi, łączy nas rodzicielska troska o los naszych dzieci, które zawierzyliśmy Bogu przez ręce Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Dobrej Rady. Prosząc Ją o orędownictwo, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy na rozstaju życiowych dróg, czy przed trudnymi wyborami. Św. Bernard mówił „W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi, jeżeli bowiem o niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce”. Prosimy zatem Matkę Dobrej Rady aby prowadziła nas i dzieci nasze po trudnych drogach życia. Prosimy o światło Ducha Świętego, abyśmy żyli w miłości Bożej. Wierni również nauczaniu św. Jana Pawła II, który mówił: „Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić”. Pragniemy swoim przykładem modlitwy różańcowej i wzrastaniem w wierze, pomagać naszym dzieciom dojrzewać ku pełni życia chrześcijańskiego, dając im od najmłodszych lat to, co najpiękniejsze a zarazem bezcenne: naszą modlitwę  oraz błogosławieństwo.

W RÓŻAŃCU RODZICÓW WSZYSCY MODLIMY SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH INTENCJACH:

 1. Prosimy o to, żeby Bóg, w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych grzechów  i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze dzieci.

 2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

 3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają.

 4. Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby jak najwięcej dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

 5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty

CO UZYSKUJEMY Z POWODU UCZESTNICTWA W TAKIEJ RÓŻY?

 1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

 2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec.

 3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne).

OBCHODZIMY NASTĘPUJĄCE UROCZYSTOŚCI:

 • 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto patronalne Różańca Rodziców z corocznym odnowieniem Aktu Zawierzenia.
 • 22 maja wspomnienie św. Rity
 • 5 październik wspomnienie św. Faustyny

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nie, abyś miał je w swej opiece. Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość. Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie, i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły. Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności. Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen.

 

RÓŻANIEC RODZICÓW OPARTY JEST NA FORMULE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Każda Róża liczy 20 osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek Różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. Modlimy się we wspólnych intencjach.

ZASADA ZMIANY TAJEMNIC

Każdego pierwszego dnia miesiąca o jedną do przodu – porządek tajemnic: radosne, światła, bolesne, chwalebne – tak jak biegło życie Jezusa

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.rozaniecrodzicow.pl