Loading...
Home2020-05-01T21:24:03+00:00

Święto Miłosierdzia

„Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”

11.04.2021 r.      15.00 – Adoracja  w  Godzinie Miłosierdzia    

 Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej w czasie objawień: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

By |Kwiecień 10th, 2021|Categories: AKTUALNOŚCI, Apostolstwo Bożego Miłosierdzia, STARTOWA|0 Comments

Życzenia Wielkanocne

DRODZY PARAFIANIE!

MILI GOŚCIE!

Niech Zmartwychwstały Pan

umocni Was w wierze, nadziei i miłości

i udzieli tych łask, których najbardziej potrzebujecie.

Niech nasze paschalne spotkania z Nim, jak i te codzienne

– na drogach naszego życia

napełnią nasze serca radością, pokojem i dumą,

że możemy być Jego uczniami i świadkami w świecie.

Życzymy Wam i Waszym bliskim

błogosławionych, zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych.

Wasz proboszcz ks. Andrzej

By |Kwiecień 3rd, 2021|Categories: STARTOWA|0 Comments

Triduum Paschalne

  Wielki Czwartek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Od godz. 20.00 do 21.00 – Godzina Święta.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich będzie całonocna Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji chorych, przebywających w szpitalach i tych, którzy znoszą ciężar doświadczeń pandemii!

 

 

 

 

Wielki Piątek

– Adoracja od godz. 7.00!

– Adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy według planu adoracji.

– o godz. 15.00 – Droga Krzyżowa.

– o godz. 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku.

– o godz. 21.00 – Rodzinna Droga Krzyżowa.

– o godz. 22.00 – zakończenie Adoracji!

W Wielki Piątek nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami nasze Parafii!

      Wielka Sobota

– Adoracja Pana Jezusa w grobie od godz. 7.00 według planu adoracji.

– Poświecenie pokarmów – tylko na zewnątrz kościoła!

    O godz:  8.00, 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00.

– o godz. 18.00 – Liturgia Paschalna. Bez procesji wokół Kościoła!

 

 

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Msze św. o godz. 8.00, 10.30 i 18.00

By |Marzec 31st, 2021|Categories: STARTOWA|0 Comments

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne 

SOBOTA 27.03.2021 r.

18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

19.00 – NAUKA STANOWA DLA MŁODZIEŻY

 

NIEDZIELA 28.03.2021 r.

08.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

10.30 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

17.15 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

 

PONIEDZIAŁEK 29.03. 2021 r.

07.30 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

9.30 – ODWIEDZINY CHORYCH Z NAJŚWIĘTSZYM

SAKRAMENTEM

17.30 – NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE

18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

19.00 – NAUKA STANOWA DLA MĘŻCZYZN

 

WTOREK 30.03. 2021 r.

07.30 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

14.00  – 17.30 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

17.30 – NABOŻEŃSTWO KU CZCI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

19.00 – NAUKA STANOWA DLA KOBIET

 

ŚRODA 31.03.2021 r.

07.30 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

17.30 – NABOŻEŃSTWO MARYJNE

18.00 – MSZA ŚW. Z NAUKĄ DLA WSZYSTKICH

By |Marzec 28th, 2021|Categories: STARTOWA|0 Comments

Rok Świętego Józefa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET

Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

c. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel
Regens

 

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli.

Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy,

z ufnością również błagamy o Twoją opiekę.

Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą,

i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus,

pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo,

które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem

i dopomóż nam w potrzebach naszych.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa.

Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędu i zepsucia.

Potężny Wybawco nasz, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą

w tej walce z mocami ciemności,

a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu,

tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką,

abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci –

mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

By |Marzec 21st, 2021|Categories: STARTOWA|0 Comments

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta
 • 8:00, 10:30, 18:00
Dni powszednie
 • w maju, październiku i adwencie codziennie o 18:00,
 • w pozostałym czasie
  pon, śr, pt, sb – 18:00
  wt, czw – 7:00

SPOWIEDŹ

NABOŻEŃSTWA

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od poniedziałku do soboty po każdej mszy świętej.

W niedziele kancelaria parafialna nieczynna.

Liturgia na dziś:

Ostatnie posty:

Zobacz nasze wydarzenia z Parafii

GODZINA MIŁOSIERDZIA -ADORACJA

Kwiecień 15th, 2021|0 Comments

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Święto Miłosierdzia Nabożeństwo w Godzinie Miłosierdzia / o 15.00 / Pieśń: „O krwi i wodo” Miłosierny Panie, obecny śród na w

Święto Miłosierdzia

Kwiecień 10th, 2021|0 Comments

„Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka” 11.04.2021 r.      15.00 - Adoracja  w  Godzinie Miłosierdzia      Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą

Życzenia Wielkanocne

Kwiecień 3rd, 2021|0 Comments

DRODZY PARAFIANIE! MILI GOŚCIE! Niech Zmartwychwstały Pan umocni Was w wierze, nadziei i miłości i udzieli tych łask, których najbardziej potrzebujecie. Niech nasze paschalne spotkania

Triduum Paschalne

Marzec 31st, 2021|0 Comments

  Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Od godz. 20.00 do 21.00 – Godzina Święta. Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich będzie całonocna

Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Marzec 29th, 2021|0 Comments

W Wielki Piątek tj.02.04.2021 r., rozpoczynamy Nowennę  przygotowującą nas do święta Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do odmawiania tej Nowenny wszystkich wiernych. Poniżej umieszczamy tekst Nowenny:  

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i święta

 • 8:00, 10:30, 18:00

 

Dni powszednie

 • w maju, październiku i adwencie codziennie o 18:00,
 • w pozostałym czasie
  pon, śr, pt, sb – 18:00
  wt, czw – 7:00

 

SPOWIEDŹ

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna od poniedziałku do soboty po każdej mszy świętej.

W niedziele kancelaria parafialna nieczynna.