Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję.
Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często
wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus
przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi
wędrowali przez pustynię przez 40 lat.
Dawniej nabożeństwo czterdziestogodzinne najczęściej służyło jako wprowadzenie do
Wielkiego Postu. W dzisiejszych czasach jednak mówi się nie tyle o czterdziestogodzinnym
nabożeństwie, co o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania. Termin ten zachował
się w praktyce duszpasterskiej i zwłaszcza w Polsce określa się nim trzydniową adorację,
odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo przez kolejne trzy
dni do Środy Popielcowej.

Niedziela 19 lutego:
11.30 -12.00 – Dzieci ze Szkoły Podstawowej
12.00 – 13.00 – Prowadzący I Róża Różańcowa – ulice:
Rolnicza, Energetyków, Orczykowa, Lipowa
13.00 – 14.00 – Prowadzący II Róża Różańcowa – ulice:
Sportowa z przyległymi do niej ulicami, Wrzosowa, Leśna i
Pasterska.
14.00 – 15.00 – Prowadzący Róża Św. Rity; ul Kościelna,
Agrestowa, Brzozowa, Zawiła, Kowalska, Polna i Jasna.
15.00 – 16.00 – Prowadzący Apostolat Miłosierdzia: ul. Szkolna, Nadszkolna, Zielona,
Słoneczna, Szczyrkowska i Handlowa.
16.00 – 17.00 – Prowadzący IV Róża Różańcowa: ul. Bór z przyległymi do niej ulicami.
17.00 – 18.00 – Prowadzący Róża Różańcowa męska; ul. Borowa i Wspólna z przyległymi
do nich ulicami.

Poniedziałek 20 lutego:
15.00 – 16.00 – Prowadzący III Róża Różańcowa; mieszkańcy Mesznej Górnej
16.00 – 17.00 – Prowadzący Harcerze: mieszkańcy Mesznej Środkowej
17.00 – 18.00 – Prowadzący Stowarzyszenie Rodzin Katolickich: mieszkańcy Mesznej
Dolnej

Wtorek 21 lutego:
15.00 – 16.00 – Prowadzący Róża św. Faustyny; mieszkańcy Mesznej Środkowej
16.00 – 17.00 – Prowadzący Koło Gospodyń Wiejskich; mieszkańcy Mesznej Dolnej
17.00 – 18.00 – Prowadzący V Róża Różańcowa; mieszkańcy Mesznej Górnej.