Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.” Wtedy odszedł od Niej Anioł.