Moi Drodzy Parafianie!

W tym szczególnym czasie zagrożenia zdrowia i życia przez koronawirusa,
zwracam się do Was z prośbą!

Ostatni komunikat Episkopatu Polski zaleca, aby na Mszy św. nie było więcej niż 50 osób, a odległość w kościele między wiernymi powinna wynosić 1-1,5 metra.
Technicznie jest to trudne do zrealizowania!

Ks. Biskup udziela dyspensy wszystkim wiernym od udziału we Mszy św. w niedziele i tygodniu.

We Mszy św. może uczestniczyć tylko rodzina zamawiająca intencję mszalną.

Odwołane są Gorzkie Żale i Nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W pogrzebie uczestniczy tylko rodzina zmarłej osoby.

Dlatego proszę przez wzgląd na Wasze zdrowie i życie pozostańcie w
domach!!!

Udzielona przez Ks. Biskupa Romana Pindla dyspensa obowiązuje do 29 marca i sprawia, że nieobecność na niedzielnej Mszy św. <nie jest grzechem>.

Bardzo proszę o korzystanie z medialnych transmisji Mszy św. i
nabożeństw, o ufną, rodzinną modlitwę i duchową jedność z całą wspólnotą parafialną.

ks. Andrzej – proboszcz.