Minęły 2 lata naszego pielgrzymowania do Matki Bożej.