ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ…

la-cruz-un-puente-e1431639875997

Pan zmienił wszystkie nasze zachody słońca we wschód.
Klemens Aleksandryjski (150 – 212), teolog i nauczyciel z Aleksandrii

Bez Jezusa Chrystusa nie tylko nie znamy Boga. Bez Jezusa Chrystusa nie znamy nawet siebie.
Blaise Pascal (1623 – 1662), francuski matematyk i filozof

Znam ludzi i mówię wam, że Jezus Chrystus nie jest tylko człowiekiem. Nie sposób porównywać go z jakąkolwiek inną osobą. Aleksander, Cezar, Karol Wielki i ja założyliśmy imperia. Na czym jednak opierał się nasz geniusz? Na sile. Jezus Chrystus oparł swoje imperium na miłości i w tej godzinie miliony ludzi byłyby gotowe dla niego umrzeć.
Napoleon Bonaparte (1769 – 1821), cesarz Francuzów

Idąc za Chrystusem żaden człowiek nie zejdzie na manowce.
William H.P. Faunce (1859 – 1930), amerykański pastor i nauczyciel

Lubię waszego Chrystusa, ale nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są niepodobni do waszego Chrystusa.
Mahatma Gandhi (1869 – 1948), twórca państwowości indyjskiej

Jako dziecko byłem nauczany Biblii oraz Talmudu. Jestem Żydem, ale jestem zafascynowany jaśniejącą postacią Nazarejczyka… Nikt nie może czytać Ewangelii nie czując prawdziwej obecności Jezusa. Jego osobowość pulsuje w każdym słowie. Żaden mit nie byłby tak przepełniony życiem.
Albert Einstein (1879 – 1955), fizyk

Jezus Chrystus jest osobowością, która wyróżnia się w całej historii, zarówno jako Syn Boży , jak i Syn Człowieczy. Wszystko, co kiedykolwiek powiedział lub uczynił, ma znaczenie dla nas dzisiaj i nie można tego powiedzieć o jakimkolwiek innym człowieku, zmarłym lub żywym. Nie ma tu miejsca na neutralność. Albo przyjmujesz Jezusa, albo go odrzucasz.
Sholem Asch (1880 – 1957), żydowski pisarz

Ja jestem drogą, prawdą i życiem…

(Jan 14,6)

photo