Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Od roku 1989 na terenie całej Polski, w poszczególnych diecezjach zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w roku 1993 utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wszystkie stowarzyszenia i federacja są rejestrowane we właściwych sobie sądach na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Zostały one uznane przez Księży Biskupów – Ordynariuszy danych diecezji i mają Asystentów Kościelnych.
Inspiracją do tworzenia formalnych struktur zrzeszających świeckich katolików była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła (szczególnie w „Humanae vitae”).
Są nimi:
• umacnianie instytucji małżeństwa
• kształtowanie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa
• wcielanie nauki Kościoła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa
Działalność stowarzyszeń realizuje się w dwóch głównych nurtach:
• pracy formacyjnej – nieustannego samokształcenia poprzez pogłębianie nauki Kościoła,
dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów
Kościoła Katolickiego
• aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na
terenie działania danego stowarzyszenia, a także poprzez federację na
terenie całej Polski.
Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są Koła Parafialne, które:
• prowadzą parafialne domy kultury, katolickie przedszkola, szkoły, świetlice – także dla dzieci niepełnosprawnych, poradnie rodzinne wraz z nauczaniem metod naturalnego planowania rodziny
• pomagają rodzinom w trudnej sytuacji
• organizują tematyczne spotkania, sympozja dla pogłębienia wiary i wiedzy swoich członków
• zabierają publicznie głos w rozmaitych sprawach dotyczących życia rodzinnego i społecznego,
wychowania młodego pokolenia itd., domagając się respektowania katolickiego systemu wartości.
Coraz więcej członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich włącza się aktywnie w organizowanie życia społecznego, kandydując w wyborach do struktur samorządowych i parlamentarnych.
Dla pełnej i skutecznej realizacji wspomnianych wyżej zadań i celów statutowych w roku 1993 stowarzyszenia utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Głównym jej zadaniem jest reprezentowanie rodzin katolickich wobec instytucji życia politycznego , społecznego i gospodarczego, a także występowanie do właściwych organów z propozycjami uregulowań prawnych.
Szczególne kierunki działań Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich to:
• kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa i rodziny poprzez instytucje życia publicznego i gospodarczego,
• działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka
• występowanie w obronie praw i wartości rodziny oraz zabieganie o jej godność
• zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych
• wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci i młodzieży
• dążenie do powszechnej akceptacji Karty Praw Rodziny sformułowanej przez Stolicę
Apostolską oraz do jej pełnego respektowania przez wszystkie władze i
instytucje krajowe i międzynarodowe.
Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje realizacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publicznym.
W celu włączenia się do pracy w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich należy zgłosić się do najbliższego Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich lub Zarządu Głównego Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
O trybie tworzenia Kół Parafialnych Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich można informować się w Zarządzie Głównym Diecezjalnego SRK.
Kontakt z Zarządem Głównym SRK ułatwi także Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej.

Co to jest SRK w Mesznej ?
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich parafii Meszna liczy 13 członków, czyli o jedną osobę więcej niż grono pierwszych Apostołów . Są wśród nas trzy małżeństwa. Jesteśmy otwarci na przyjęcie kolejnych osób .Modlimy się nieustannie o to żeby ktoś do nas dołączył i pomógł realizować wiele nowych pomysłów które rodzą się w naszych sercach i głowach.
Po co jesteśmy w naszej parafii ?
Po prostu, aby dołożyć nasze działania do inicjatyw wspierających Rodzinę, a więc naturalne środowisko każdego człowieka…
Stowarzyszenie nasze jest organizacją społeczną działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną. Skupia ono osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła Katolickiego za swoją. Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Bielsko-Żywiecka w swoich terytorialnych granicach. Siedzibą władz zwierzchnich jest Bielsko-Biała.
Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Mesznej powstało w 1993 roku. Spotkania członków koła odbywają się z reguły w drugi poniedziałek miesiąca (czasami jest inaczej ). Miejscem spotkań jest dom parafialny ,którego gospodarzem jest nasz ksiądz proboszcz. Podczas spotkań formacyjnych z udziałem opiekuna duchownego ks. Andrzeja Piotrowskiego, poruszamy kwestie pogłębienia życia religijnego w środowiskach rodzinnym oraz wiele innych spraw organizacyjnych wynikających z realizacji zadań które sobie stawiamy.. Koło Parafialne realizuje zadania statutowe w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Jak konkretnie działamy ?
W każdy drugi poniedziałek miesiąca:
-spotykamy się o godzinie 17.40 i rozpoczynamy śpiewać Koronkę do Bożego Miłosierdzia
-o godzinie 18.00 rozpoczyna się Eucharystia w intencji rodzin naszej parafii oraz o uświęcenie małżeństw, którą staramy się ubogacić śpiewem i grą na gitarach
W każdą pierwszą sobotę miesiąca:
– od godziny 17.00 prowadzimy Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca – również to nabożeństwo staramy się ubogacić modlitwą , śpiewem ,rozważaniami
W połowie stycznia każdego roku w niedzielę:
-organizujemy Przegląd kolęd i pastorałek
W każdą Niedzielę Palmową :
-organizujemy Przegląd palm po Mszy Świętej o godzinie 10.30
W Wielki Piątek :
-prowadzimy Rodzinną Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii . Rozpoczynamy o godzinie 21.00 przy kapliczce .
Każdego 13 dnia miesiąca:
– o godzinie 19.00 wyruszamy na szlak różańcowy z Mesznej do Sanktuarium w Szczyrku ( niezależnie od warunków atmosferycznych i ochoty…) Każdy z uczestników organizuje powrót ze Szczyrku we własnym zakresie.
Każdego roku przeprowadzamy zbiórkę pieniężną na :

-stypendia dla uzdolnionej młodzieży i dzieci w dniu papieskim

Ostatnio zbieraliśmy podpisy pod projektem obywatelskim w sprawie ” eugenicznej aborcji”.

W zależności od potrzeb:

Organizujemy wraz z księdzem proboszczem pielgrzymki parafialne. W ostatnim okresie były to następujące podróże:
-pielgrzymka na zakończenie Roku Miłosierdzia Kalwaria-Kraków Łagiewniki-Częstochowa
-pielgrzymka trzydniowa do Mariazell, Wiednia, Melk
-pielgrzymka trzydniowa do Zamościa , Lublina ( Roztocze)
-pielgrzymka na zakończenie roku 100 lecia objawień w Fatimie Trzebinia Czerna Kraków Łagiewniki
Chcemy zorganizować już wkrótce :
Opłatek parafialny po Pasterce ( dla wszystkich parafian )

Mamy wiele innych ciekawych pomysłów , ale realizacja ich zależy od tego na jaką pomoc innych kochanych parafian będziemy mogli liczyć.
DLATEGO SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

POTRZEBUJEMY WASZYCH RĄK – A DOKŁADNIE SERC OTWARTYCH NA POTRZEBY INNYCH

TYM KTÓRZY SĄ Z NAMI SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ

PROSIMY O MODLITWĘ

Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jest pan Jacek Kowalcze .

Oficjalna strona internetowa parafii pw. Niepokalanego Sercja Najświętszej Maryi Panny w Mesznej