Prawica Pana wzniesiona wysoko,prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana.

Niech zmartwychwstały Chrystus będzie światłem rozświecającym nasze ciemności i napełni nasze serca Wiarą, Nadzieją i Miłością. Alleluja!


Joomla      Joomla