PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

Sobota 1 czerwca 2024: Rozpoczęcie Misji Świętych

17.45 – Nabożeństwo na rozpoczęcie Misji Świętych

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Niedziela 2 czerwca 2024:

Dzień Stawania w Prawdzie – Rozpoczęcie Misji Św.

8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

10.30 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

17.30 – Nabożeństwo

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Poniedziałek 3 czerwca 2024:

Dzień Żywej Wiary – Sakrament Chrztu Świętego

(Na każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, przynosimy ze sobą świece.)

7.45 – Modlitwy poranne

8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

9.30 – Spotkanie dla dzieci młodszych (klasy od I do IV)

11.00 – Spotkanie dla dzieci starszych (klasy V do VIII)

17.30 – Nabożeństwo

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

21.00 – Apel Jasnogórski

Wtorek 4 czerwca 2024:

Dzień Dojrzałości Chrześcijańskiej – Sakrament Bierzmowania

Na każdej Mszy św. indywidualne błogosławieństwo z nałożeniem rąk

7.45 – Modlitwy poranne

8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

9.30 – Spotkanie dla dzieci młodszych (klasy od I do IV)

11.00 – Spotkanie dla dzieci starszych (klasy V do VIII)

17.30 – Nabożeństwo

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

19.30 – Nauka stanowa dla kobiet

21.00 – Apel Jasnogórski

Środa 5 czerwca 2024:

Dzień pokutny – Sakrament Pokuty i Pojednania

7.45 – Modlitwy poranne

8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

9.30 – Msza Św. dla dzieci młodszych (klasy od I do IV)

11.00 – Msza Św. dla dzieci starszych (klasy V do VIII)

17.30 – Nabożeństwo

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

19.30 – Nauka stanowa dla mężczyzn

21.00 – Apel Jasnogórski

Czwartek 6 czerwca 2024:

Dzień Miłości Małżeńskiej – Sakrament Małżeństwa

(Podczas każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich)

Składka podczas Mszy św. na cele Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny.

7.45 – Modlitwy poranne

8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

17.30 – Nabożeństwo

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

19.30 – Nauka stanowa dla małżonków, rodziców i wychowawców

21.00 – Apel Jasnogórski

Piątek 7 czerwca 2024: Dzień Osobistej Refleksji – Rzeczy Ostateczne

8.30 – Spowiedzi dla Chorych

9.00 – Msza Św. z nauką i Sak. Namaszczenia Chorych

11.00 – Odwiedziny chorych w domach

17.30 – Nabożeństwo

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

20.00 – Nauka stanowa dla młodzieży.

21.00 – Apel Jasnogórski

Sobota 8 czerwca 2024:

Dzień Spowiedzi Misyjnej – Zawierzenie Parafii NMP

Spowiedź od godziny: 8.00 do 9.00

oraz od 15.00 do 16.30 i od 17.00 do 18.00.

8.45 – Modlitwy poranne

9.00 – Msza Św. z nauką misyjną

17.30 – Nabożeństwo

18.00 – Msza św. z procesją na cmentarz lub zakończona nabożeństwem za zmarłych

20.00 – Nauka stanowa dla młodzieży .

Niedziela 9 czerwca 2024: Dzień Wspólnoty – Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa—ODPUST PARAFIALNY.

Składka podczas Mszy św. na cele Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny.

8.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

11.00 – Suma Odpustowa. Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Po Mszy Św. Nabożeństwo na zakończenie Misji: adoracja Krzyża Misyjnego, odnowienie przyrzeczeń wierności Krzyżowi, poświecenie krzyży domowych i błogosławieństwo misyjne z odpustem zupełnym.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich.