Zapraszam do udziału w nabożeństwach

majowych od niedzieli do piątku o godzinie 17.30,

w sobotę 18.05.2024 spotykamy się przy kapliczce na

ulicy Sportowej i Pod skocznią

o godzinie 16.00