Regulamin 29 Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Organizatorzy: Ksiądz Proboszcz Marek Kamiński,

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Parafialne w Mesznej,

Współpraca:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach filia w Mesznej oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk ”w Bystrej

Przegląd odbędzie się w kościele parafialnym

pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Mesznej

dnia 8.01.2023 roku o godzinie 13.00

Celem przeglądu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do tradycyjnego bożonarodzeniowego kolędowania ze starymi rekwizytami używanymi w naszym regionie (gwiazda, turoń, szopka), do przypomnienia starych, zapomnianych kolęd i pastorałek.

Do udziału w przeglądzie zapraszamy dzieci i młodzież oraz grupy kolędnicze (również rodzinne ).

  1. Dopuszcza się występ uczestników przeglądu w grupie, śpiew solowy jeden raz i w jednej grupie kolędniczej. Preferowane są małe formy kolędnicze przedstawiające dawne obrzędy kolędnicze i składanie życzeń.
  2. Uczestnicy przeglądu mogą występować a cappella lub z akompaniamentem instrumentu albo podkładu z linią melodyczną (wcześniej należy zgłosić organizatorom rodzaj sprzętu).
  3. Należy przygotować j e d n ą kolędę lub pastorałkę (maksymalnie trzy zwrotki) – mile widziane będą stare zapomniane teksty.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do wymogów regulaminu ze względu na ograniczenie czasowe przeglądu (Msza Święta wieczorna).

4.    Zgłoszenia do przeglądu kolęd do dnia 22.12.2022 r. przyjmuje:

Biblioteka Publiczna w Mesznej tel. 338173995

5.        Dla każdego uczestnika przeglądu przewidziany jest upominek.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Moje Betlejem”

 

Termin składania prac: do 4 stycznia 2023

 

  1. Na pracy należy umieścić imię i nazwisko, wiek, adres oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza autor.

2.    Wystawa prac będzie trwać od 8.01.2023 – 02.02.2023 roku w kościele parafialnym w Mesznej.

Po tym terminie prace należy odebrać osobiście z miejsca wystawy.

3.      Dla wszystkich uczestników są przewidziane upominki.

4.         Zgłoszenia do wystawy do dnia 4.01.2023 r. przyjmuje:

Biblioteka Publiczna w Mesznej.