„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz” (Kpł 19,2).