Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój!

I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!

Módlmy się wspólnie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

o Jego dary dla nas, dla naszych rodzin, naszej parafii,

dla Polski i całego świata.

Zapraszamy na czuwanie modlitewne w sobotę  5 czerwca 2022

po mszy świętej wieczornej.