Dziękując Bogu Miłosiernemu za mijający rok, który obfitował w wiele ważnych wydarzeń w naszej parafii

życzymy wszystkim wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej,

prosząc pokornie Boga aby nam błogosławił, udzielał potrzebnych darów,

by cała nasza parafia jak i Wspólnota rozwijała się na chwałę Bożą.

 

O słodki Jezu, tu założyłeś tron Miłosierdzia Swego
By cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego,
Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego,
Płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.
Niech dla obrazu tego cześć i sława
Płynąć z duszy człowieka nigdy nie ustawa,
Niech z serca każdego cześć Miłosierdziu Bożemu płynie
Teraz i na wieki wieków i w każdej godzinie. (Dz. 1.)