W dniu 9 października w naszym dekanacie z rąk księdza dziekana błogosławieństwo lektorskie przyjęło 32 ministrantów. Wśród nich było dwóch z naszej parafii Maksymilian Pochopień i Filip Zieliński.

„Dziękując Bogu za łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekam powierzone mi zadania wypełniać gorliwie i sumienie, przyrzekam czytać wyraźnie słowo Boże i według niego żyć. Amen.”

Taką przysięgę złożyli nowi lektorzy.