W październiku w naszej parafii

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

codziennie o 17.30

 

 

 

 

 

 

 

Różaniec a odpust

W nowym dokumencie z wykazem odpustów przewidziany jest odpust zupełny za odmawianie różańca w kościele lub w grupie, co oznacza całkowite odpuszczenie kar za grzechy już wyznane i wybaczone. Kara zmniejsza się przez pokutę, modlitwę i uczynki miłosierdzia w życiu, a po śmieci przez oczyszczenie w czyśćcu.

Poznaj normy dotyczące odpustów odnoszących się do różańca:

– Odpust jest odpuszczeniem wobec Boga kary czasowej za grzechy już wybaczone, jeśli chodzi 
o winę, gdzie wierny, odpowiednio przygotowany, w określonych i konkretnych warunkach, może je otrzymać poprzez Kościół, który rozporządza odkupieniem, z autorytetem rozdzielając i stosując skarb zadośćuczynienia Chrystusa i świętych…

– Każdy wierny może skorzystać z odpustów częściowych lub zupełnych dla siebie samego lub w  intencji zmarłych jako modlitwę za nich.

Aby uzyskać odpust zupełny:

– wystarczy odmówienie jednej części różańca, ale pięć dziesiątek ma być odmówionych razem;

– odpust zupełny jest udzielany, jeśli różaniec był odmówiony w kościele lub oratorium, bądź w rodzinie, we wspólnocie religijnej lub w pobożnym stowarzyszeniu; odpust częściowy udzielany jest w innych okolicznościach.

– modlitwie ustnej musi towarzyszyć pobożne rozważanie;

– w odmawianiu publicznym mają być ogłaszane tajemnice, zgodnie ze zwyczajami panującymi
w  danym miejscu; w odmawianiu prywatnym wystarczy, by wierny dołączył rozważanie tajemnic do modlitwy ustnej.

– należy spełnić warunki ogólne uzyskania odpustu: być ochrzczonym, wolnym od ekskomuniki, posiadać przynajmniej ogólną intencję uzyskania odpustu; a także wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć komunię eucharystyczną (jeżeli nie zostaną wypełnione powyższe warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy).

– aby otrzymać odpust, niezbędne jest także, by pomodlić się na koniec odmawiania różańca w intencjach papieża: Ojcze nasz i Zdrowaś, Maryjo (wierni mogą dodać inne modlitwy według swojej pobożności i nabożeństwa).