24.03.2020r Narodowy Dzień Życia (Uchwała Sejmu RP z 27.03.2004r.) dzień podejmowania zobowiązań Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą 

25.03.2020r Dzień Świętości Życia ustanowiony przez Jana Pawła II

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii.

Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

Do karnecików dla osób podejmujących się Duchowej Adopcji dołączone są buciki, które zrobiły więźniarki aby wesprzeć Dom Samotnej Matki w Opolu. Jest to symbol pomocy w potrzebie oraz pamięci aby nie zapomnieć codziennej modlitwy za Dzieci.