13 lipca 2019 roku po raz kolejny pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej z różańcem w ręku niosąc nasze osobiste intencje i troskę o dzieci i młodzież naszej parafii.