W niedzielę Miłosierdzia Bożego kończącą oktawę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy wszystkich wiernych na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15,00 do 16,00

W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą. Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia jego woli i czynnej miłości bliźniego.

„W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego”