Jan Paweł II 11 października 1992 r. powierzył wiernym całego świata Katechizm Kościoła Katolickiego, prezentując go jako „punkt odniesienia” dla katechezy odnowionej u żywych źródeł wiary.

15 sierpnia 1997 r., promulgując l’editio typica Catechismus Catholicae Ecclesiae, Jan Paweł II potwierdził główny cel dzieła, jakim jest przedstawienie całkowitej i integralnej nauki katolickiej, która pozwoli poznać wszystkim to, co Kościół wyznaje, celebruje, czym żyje i jak się modli w codziennym życiu.

Benedykt XVI w całym swoim nauczaniu ukazywał Katechizm Kościoła Katolickiego jako jeden z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II, który wyznacza kierunek nauczania prawd wiary.

Dlatego, kto chce wiedzieć, co naprawdę wyznaje Kościół, jak powinno się poprawnie celebrować wiarę, jaka jest prawdziwa moralność katolików i jak się modlić, powinien sięgnąć do Katechizmu.

„Kryminał trzyma w napięciu, ponieważ wciąga nas w perypetie ludzi, które mogłyby być także naszymi. Ta książka trzyma w napięciu, ponieważ mówi o naszym własnym losie i dlatego głęboko dotyka każdego z nas” (Benedykt XVI, Youcat, s. 7).

Zapraszamy do lektury Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego w zakładce:

Grupy parafialne > Stowarzyszenie Rodzin Katolickich > Wzrastajmy w wierze

http://parafia.meszna.eu/category/srk/wzr/