imagesR0BJDXW3

Regulamin Gminnego Przeglądu kolęd i pastorałek Meszna 2018

 

 

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Parafialne w Mesznej,

Współpraca:

Gminna Biblioteka Publiczna filia w Mesznej

oraz Gminny Ośrodek Kultury „Promyk ”w Bystrej

 

Przegląd odbędzie się w kościele parafialnym w Mesznej dnia 14.01.2018 roku o godzinie 14.00

Celem przeglądu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do tradycyjnego bożonarodzeniowego kolędowania ze starymi rekwizytami używanymi w naszym regionie (gwiazda, turoń, szopka), do przypomnienia starych, zapomnianych kolęd i pastorałek.

Do udziału w przeglądzie zapraszamy dzieci i młodzież oraz grupy kolędnicze (również rodzinne).

  1. Uczestnicy przeglądu będą występować od najmłodszego do najstarszego.

Preferowane są małe formy kolędnicze przedstawiające dawne obrzędy kolędnicze i składanie życzeń.

Dopuszcza się występ uczestników przeglądu w grupie, śpiew solowy jeden raz  i w jednej grupie kolędniczej.

2.   Uczestnicy przeglądu mogą występować a cappella lub z akompaniamentem instrumentu albo podkładu z linią melodyczną(wcześniej należy zgłosić organizatorom rodzaj sprzętu).

3.    Należy przygotować j e d n ą kolędę lub pastorałkę – mile widziane będą stare zapomniane teksty.

  1. Zgłoszenia do przeglądu do dnia 5 stycznia 2018 r. przyjmuje:

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Mesznej tel. 338173995

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach (tel.0338170872)

oraz Filie w Bystrej (tel. 0338171482) i Mesznej (0338173995)

  1. Dla każdego uczestnika przeglądu przewidziany jest upominek.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Stajenka betlejemska moimi oczami”

 

Termin składania prac: do 5 stycznia 2018

 

1. Oceniane będą prace wykonane jedynie trójwymiarowo (przestrzennie).

Z przodu pracy należy umieścić imię i nazwisko, wiek, adres oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza autor.

2. Wystawa prac będzie trwać od 14.01.2018-27.01.2018 roku. Po tym terminie prace należy odebrać osobiście z miejsca wystawy.

  1. Dla wszystkich uczestników są przewidziane upominki.

4.  Zgłoszenia do wystawy do dnia 5 stycznia 2018r. przyjmuje:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach oraz Filie w Bystrej i Mesznej.